Wpisy z Sierpień 2014Jerzy Urban

Jerzy Urban Jerzy Urban to dość barwna postać naszej sceny politycznej, warto wiedzieć jednak, iż chociaż w polityce nie zawsze wychodziło mu tak, jakby sobie tego życzył, to jako biznesmen z pewnością osiągnął nie lada sukcesy. Warto wiedzieć, iż dominująca część jego dochodów pochodzi z różnego rodzaju inwestycji, które prowadzi na dość szeroką skalę. Warto wiedzieć na przykład, iż astronomiczne dla przeciętnego Polaka sumy Urban zainwestował w obligacje takich znanych firm jak IKEA czy Ford, dzięki swoim umiejętnościom i kapitałowi w ciągu roku dwa tysiące trzeciego udało mu się zarobić aż sześć milionów złotych. Warto wiedzieć również, iż rok później Urban znalazł się na liście najbogatszych Polaków, wprawdzie jego nazwisko znalazło się na samym dole listy, niemniej jednak jego majątek szacowano na około sto dwadzieścia milionów złotych. Warto wiedzieć również, iż Urban poważnie naraził się naszym rodakom za obrazę papieża Jana Pawła II, którego tuż przed pielgrzymką do ojczyzny nazwał w jednej z publikacji między innymi sędziwym bożkiem czy też Breżniewem Watykanu.

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne W wyborach parlamentarnych Sojusz Lewicy Demokratycznej miał swoje wzloty i upadki, niemniej jednak największe sukcesy odnotował na początku swojej działalności. Warto wiedzieć, iż przed założeniem SLD partia funkcjonowała jako koalicja socjaldemokratów, która systematycznie zwiększała swoje notowania. Podczas gdy w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym partii udało się zdobyć niecałe dwanaście procent głosów, dwa lata później koalicja zdobyła już ponad dwadzieścia procent głosów społeczeństwa. Niemniej jednak najbardziej spektakularnym osiągnięciem było uzyskanie ponad czterdziestu procent głosów w wyborach przeprowadzonych w roku dwutysięcznym pierwszym. Warto wspomnieć, iż wówczas partii udało się wywalczyć aż dwieście jeden miejsc poselskich, przy czym najlepszy wynik w trakcie wyborów partia uzyskała w okręgu Sosnowiec. Tam udało się zdobyć członkom partii Sojusz Lewicy Demokratycznej aż ponad sześćdziesiąt cztery procent głosów, jakie zostały oddane przez społeczeństwo w wyborach.

Józef Niewiadomski

Józef Niewiadomski Warto wiedzieć, iż jednym z członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest Józef Niewiadomski, który urodził się na początku roku tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego, a więc na kilka lat przed wybuchem drugiej wojny świtowej. Jak więc dość łatwo się domyślić młodość Niewiadomskiego nie była usłana różami, przyszły polityk już w młodości angażował się w działalność polityczną, warto wiedzieć bowiem, iż w wieku dwunastu lat należał już do Związku Młodzieży Polskiej. Nieco później wstąpił w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której działał przez nieco dłuższy okres czasu. Warto wspomnieć również, iż Niewiadomski angażował się w działalność harcerskiej, przez kilka lat pełnił on bowiem funkcje zastępcy komendanta oraz samego komendanta łódzkiego hufca. Warto wiedzieć, iż jeszcze w czasach komunistycznych Niewiadomski był ministrem do spraw budownictwa, a także gospodarki przestrzennej i komunalnej. Później związał się z SLD, z którego ramienia mianowany został radnym Łodzi.

Ryszard Kalisz

Ryszard Kalisz Ryszard Kalisz to jedna z tych postaci, które w dość istotny sposób kojarzą mi się z partią SLD, być może dlatego, iż bardzo często pokazywał się on w telewizji i udzielał różnego rodzaju mniejszych i większych wywiadów. Warto wiedzieć, iż Kalisz przez dwa lata pełnił funkcję szefa kancelarii prezydenta, kiedy to rządy sprawował Aleksander Kwaśniewski. Pod koniec panowania kandydata SLD pełnił on również rolą ministra spraw wewnętrznych i administracji, urząd ten objął po Jerzym Szmajdzińskim. Warto wiedzieć, iż w latach osiemdziesiątych Kalisz ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, po studiach zrobił sądową adwokacką i przez kilka lat z powodzeniem prowadził działalność adwokacką. Niemniej jednak o wiele bardziej w środowisku znany jest jako polityk, warto wiedzieć również, iż od dwutysięcznego siódmego roku Kalisz regularnie zasiada na obradach sejmu, z pewnością mając nadzieję, iż w wyborach, które rozegrają się w przyszłym roku również uda mu się znaleźć dla siebie miejsce na polskiej scenie politycznej.

Inwazja w Afryce

Inwazja w Afryce Na terytorium Afryki II Wojna Światowa rozpoczęła się trzynastego września tysiąc dziewięćset czterdziestego roku, czyli z chwilą przyłączenia się do wojny Włoch. W tym dniu wojska włoskie wkroczyły do Egiptu, zdobywając Sidi Barrani i zmuszając Brytyjczyków do wycofania się w stronę Marsa Matruh. Kontrofensywa ruszyła dopiero dziewiątego grudnia, co zakończyło się klęską wojsk włoskich. Dziewiętnastego stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku wojska brytyjskie ruszyły z ofensywą na tereny zajmowane przez Włochów. Atak dążył w kierunku Addis Abeby, czyli stolicy Etiopii. Do końca maja tego roku Brytyjczycy przejęli kontrolę w Etiopii, Somalii oraz Erytrei. Niemcy przyłączyli się do wojny w Afryce w styczniu tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku. Wojska dowodzone przez generała Erwina Rommla pojawiły się w lutym w Libii, zaś trzydziestego pierwszego marca połączone wojska niemiecko-włoskie przystąpiły do ofensywy. Armia brytyjska zmuszona została do wycofania się do granicy pomiędzy Libią a Egiptem, za wyjątkiem osławionej załogi twierdzy Tobruk, która wsparta została przez polską Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich.