Historia Partii

Historia Partii Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż historia SLD jest nieco skomplikowana, ponieważ przed rokiem tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym partia istniała jako koalicja wielu mniejszych ugrupowań politycznych, które jednoczyły swoje siły w rządzie. Niemniej jednak obecny kształt partia przyjęła dopiero pod koniec dwudziestego wieku, kiedy to na jej czele stanął Leszek Miller. Warto wiedzieć, iż największe sukcesy partia osiągnęła w roku dwutysięcznym pierwszym, kiedy to dzięki koalicji z Unią Pracy stała się jedną z bardziej znaczących partii w sejmie. SLD udało się wówczas wywojować aż dwieście jeden mandatów, a dzięki koalicji ugrupowanie miało dostępnych aż dwieście szesnaście miejsc. Niestety jednak od tamtego czasu popularność zaczęła nieco spadać, a gwoździem do trumny okazało się zakończenie rządów Aleksandra Kwaśniewskiego, kandydującego z ramienia tej partii. Niemniej jednak zdaje się, że partia ma zamiar znowu podbić polski sejm, jej zwiększoną popularność można zaobserwować głównie dzięki działalności Grzegorza Napieralskiego.