Bush i zmiany

Bush i zmiany Wygrane wybory w 2000 roku doprowadziły do istotnych zmian w podejściu do kwestii wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Lata 90 – te. były okresem wielu porażek dyplomatycznych USA (wojna w Bośni, nierozwiązane spory na Bliskim Wschodzie między Izraelem a państwami arabskimi, Korea Północna – i kwestie związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia). Sytuację tą chciał zmienić prezydent Bush, który obsadził kluczowe stanowiska swojej administracji zaufanymi ludźmi. Ogólne założenia w doktrynie militarnej USA jeszcze przed zamachami z 11 IX można scharakteryzować następująco:- duży nacisk na dyplomację połączony jednak z naciskiem i szantażem – traktowanie innych państw z pozycji hegemona (wielka rola dziejowa USA)- polityka zewnętrzna podporządkowana polityce wewnętrznej (z tego brały się działania USA jeszcze w 2001 roku na Bliskim Wschodzie – walka o surowce, ropę, etc. – co miało wpłynąć na rosnący kryzys gospodarczy w USA (sprawa upadku Enronu)- cywilny zarząd nad armią (patrz fragment na temat Dona Rumsfelda)- podkreślenie znaczenia wywiadu (CIA)