Wpisy oznaczone tagiem józefJózef Niewiadomski

Józef Niewiadomski Warto wiedzieć, iż jednym z członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest Józef Niewiadomski, który urodził się na początku roku tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego, a więc na kilka lat przed wybuchem drugiej wojny świtowej. Jak więc dość łatwo się domyślić młodość Niewiadomskiego nie była usłana różami, przyszły polityk już w młodości angażował się w działalność polityczną, warto wiedzieć bowiem, iż w wieku dwunastu lat należał już do Związku Młodzieży Polskiej. Nieco później wstąpił w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której działał przez nieco dłuższy okres czasu. Warto wspomnieć również, iż Niewiadomski angażował się w działalność harcerskiej, przez kilka lat pełnił on bowiem funkcje zastępcy komendanta oraz samego komendanta łódzkiego hufca. Warto wiedzieć, iż jeszcze w czasach komunistycznych Niewiadomski był ministrem do spraw budownictwa, a także gospodarki przestrzennej i komunalnej. Później związał się z SLD, z którego ramienia mianowany został radnym Łodzi.

Józef Oleksy

Józef Oleksy Józef Oleksy to jeden z bardziej znanych polskich polityków, niemniej jednak jego karierze politycznej bardzo zaszkodziło ujawnienie jego mrocznych sekretów. Okazało się bowiem, iż wbrew temu, co mówił sam zainteresowany, sąd ujawnił, iż Olejniczak swego czasu pracował jako tajny współpracownik Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego, niemniej jednak ostatecznie sprawę umorzono, uznając, iż Oleksy popełnił nieświadomy błąd. Pomimo tego warto wiedzieć jednak, iż Olejniczak ma swoje zasłużone miejsce w polskiej polityce, okazuje się bowiem, iż przez rok pełnił on urząd Prezesa Rady Ministrów, poza tym przez około półtora roku piastował urząd Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który przejął po Wiesławie Chrzanowskim. Kilka lat później, bo w roku dwutysięcznym czwartym Oleksy ponownie objął urząd marszałka sejmu, jednak i wówczas nie na długo zagrzał tutaj swoje miejsce. Przez kilka miesięcy w dwutysięcznym czwartym roku pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawował urząd wicepremiera.