Wpisy oznaczone tagiem niewiadomskiJózef Niewiadomski

Józef Niewiadomski Warto wiedzieć, iż jednym z członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest Józef Niewiadomski, który urodził się na początku roku tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego, a więc na kilka lat przed wybuchem drugiej wojny świtowej. Jak więc dość łatwo się domyślić młodość Niewiadomskiego nie była usłana różami, przyszły polityk już w młodości angażował się w działalność polityczną, warto wiedzieć bowiem, iż w wieku dwunastu lat należał już do Związku Młodzieży Polskiej. Nieco później wstąpił w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której działał przez nieco dłuższy okres czasu. Warto wspomnieć również, iż Niewiadomski angażował się w działalność harcerskiej, przez kilka lat pełnił on bowiem funkcje zastępcy komendanta oraz samego komendanta łódzkiego hufca. Warto wiedzieć, iż jeszcze w czasach komunistycznych Niewiadomski był ministrem do spraw budownictwa, a także gospodarki przestrzennej i komunalnej. Później związał się z SLD, z którego ramienia mianowany został radnym Łodzi.