Wpisy oznaczone tagiem programPostulaty

Postulaty Wielu z nas nie bardzo interesuje to, za jakimi postulatami opowiada się dana partia, powinniśmy jednak mieć świadomość tego, iż to właśnie od tych poglądów w dużej mierze zależy wygląd naszego państwa. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za zwiększeniem płacy minimalnej, co z pewnością jest bardzo ważnym czynnikiem dla wielu osób. Poza tym członkowie partii postulują zachowanie podatku progresywnego przy jednoczesnym potępianiu i negacji wprowadzenia podatku liniowego. Warto wiedzieć również, iż partia dąży do tego, by edukacja i służba zdrowie podlegały państwu i były przez nie finansowane. Poza tym warto wiedzieć, iż partia ma również bardzo niecodzienne i odważne stanowisko w takich kwestiach jak aborcja, eutanazja czy zapłodnienie in vitro. Warto wspomnieć bowiem, iż partia opowiada się zarówno za legalizacją aborcji jak i eutanazji, postuluje również dofinansowanie lub całkowite finansowanie zapłodnienia in vitro przez budżet państwa.

Platformy programowe

Platformy programowe Warto wiedzieć, iż w ramach partii funkcjonuje kilka różnego rodzaju platform programowych, które zajmują się opracowywaniem różnego rodzaju projektów w wąskim gronie specjalistów. Warto wiedzieć, iż jedną z ważniejszych inicjatyw jest rada ekologiczna SLD, która działa na rzecz środowiska oraz rozwoju, jak powszechnie wiadomo bowiem problemy ekologiczne są obecnie poruszane przez bardzo wielu działaczy. Poza tym warto wspomnieć również o tym, że bardzo ważną inicjatywą zajmuje się forum równych szans i praw kobiet. Działania tej grupy ludzi mają na cele rozpowszechniania równouprawnienia między mężczyznami i kobietami, bowiem jak powszechnie wiadomo w wielu dziedzinach życia kobiety wciąż są dyskryminowane. Oczywiście zrozumiałe jest, iż kobiety nie nadają się do prac siłowych czy dźwigania ciężarów, niemniej jednak również w innych branżach zarabiają one znacznie mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach, co z pewnością nie jest zjawiskiem pożądanym w idącym z duchem czasu państwie.

Program polityczny

Program polityczny Chociaż w dzisiejszych czasach program polityczny nie do końca decyduje o tym, która partia zdobędzie największą popularność to mimo wszystko warto zapoznać się z programem SLD, by wiedzieć, jakie postulaty wygłaszają jej członkowie. Przede wszystkim warto wiedzieć, iż SLD to partia, która oferuje program nowoczesnej socjaldemokracji, a zatem postuluje roztoczenie nad obywatelami swoistego rodzaju opieki. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami partia ta popiera finansowanie z budżetu państwa dwóch bardzo ważnych gałęzi jakimi są edukacja oraz służba zdrowia. Z pewnością ma to zarówno swoje wady jak i zalety, niemniej jednak bardzo wielu osobom wydaje się, że dostęp do podstawy opieki zdrowotnej, a tym bardziej do bezpłatnego szkolnictwa powinien mieć każdy obywatel. Warto wiedzieć jednak, iż partia opowiada się za równouprawnieniem pomiędzy mężczyznami i kobietami, co z pewnością jest bardzo ważne zwłaszcza dl tych drugich. Należy także wiedzieć, iż partia opowiada się za utrzymaniem świeckiego charakteru państwa.