Wpisy oznaczone tagiem zsrrInwazja na ZSRR

Inwazja na ZSRR Mimo faktu, iż Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prowadził z Niemcami od tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego do tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku sojusz gospodarczy obydwa państwa przygotowywały się do Inwazji. Hitler opracował plan ataku na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który nazwano Barbarossa, a Stalin opracował plan ataku na Trzecią Rzeszę który nazwał „Plan Burza”. Dwudziestego drugiego czerwca tysiąc dziewięćset pierwszego roku Trzecia Rzesza zaatakowała Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na początku inwazji niemieckiej wojska radzieckie odnosiły poważne straty i cofały się w głąb kraju. Wojska Trzeciej Rzeszy zajęły Ukrainą, Białoruś i dodarły aż pod Moskwę i Stalingrad. Wojska Stalina w Grudniu wyszły z ofensywą lecz na początku tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego roku zakończyła się klęską. Przełomowym momentem tej wojny była bitwa o miasto Stalingrad, która zakończyła się porażką wojsk niemieckich dowodzonych przez Friedricha von Paulusa.