Bush a CIA

Bush a CIA CIA jest ogólną amerykańską instytucją, agencją informacji której to skrót możemy przetłumaczyć na polski język jako Centralna Agencja Informacyjna, co w oryginale brzmi Central Information Agency. Jest to Agencja która czuwa nad bezpieczeństwem państwa, nad bezpieczeństwem prezydenta, nad bezpieczeństwem nie tylko terytorialnym, całych Stanów Zjednoczonych, ale także i czuwa nad bezpieczeństwem poszczególnych amerykanów. Do swojego działania jednak potrzebuje ona masę agentów, informatorów, szpiegów, i wielu innych osób które tylko mogą im udzielić jakichkolwiek ciekawych, ważnych i potrzebnych informacji. Centralna Agencja Informacji zajmuje się także, na bardzo szeroką skalę, inwigilacją swojego społeczeństwa, no niestety nie tylko swojego, ale bardzo często ta inwigilacja wychodzi poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wszystko to dzięki nowoczesnej technologii, siatce informatorów, pieniądzom i przykładowo dzięki satelitom szpiegowskim które krążą nad naszymi głowami na granicy atmosfery i troposfery.